Onze aanpak Voor werkgevers

De Wandelcoach is je partner in het gezond, vitaal en gemotiveerd houden van medewerkers, wat hun rol of functie ook is. We revitaliseren levensgeluk, waarbij we inzetten op wat onze cliënten voor zichzelf omschrijven als een goed en zinvol leven. Dat doen we in relatie met recreatie en werk en met kennis van een eventuele diagnose of turbulent levensverhaal. Zo helpen we bij het revitaliseren van individuele werknemers met werkgerelateerde klachten en bij loopbaanbegeleiding. Onze aanpak is even eigenzinnig als effectief. Onze doelen zijn helder, onze resultaatafspraken realistisch.

Focus op preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Samenwerken met De Wandelcoach

Het duurzaam binden en inzetbaar houden van personeel is een van de grootste werkgeversuitdagingen van dit moment. Met bewezen effectieve interventies laten we medewerkers in zo kort mogelijk tijd terugkeren in het arbeidsproces. Daarbij ligt de nadruk op duurzame re-integratie. Dat wil zeggen dat we medewerkers van de juiste bagage voorzien om zélf effectief actie te kunnen ondernemen om fit, gezond en vitaal en dus duurzaam inzetbaar te blijven. Ze krijgen hun persoonlijke handleiding mee – een routekaart – en ontdekken het belang van gedragsverandering. Medewerkers ervaren hoe waardevol het is om de regie in eigen hand te nemen en met nieuwe energie door te gaan op de ingeslagen route.

Op het snijvlak van revalidatie en re-integratie

De Wandelcoach brengt mensen in beweging. Dat kunnen mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook medewerkers die dreigen vast te lopen in hun baan en functie. We zijn actief op het snijvlak van revalidatie- en re-integratie, vanuit een multidisciplinair verband van specialisten, landelijk en regionaal. Onze unieke begeleiding van individuele cliënten draagt voor werkgevers bij aan de duurzame inzet van bestaande medewerkers en de betere beschikbaarheid van talentvolle mensen die nu nog langs de zijlijn staan.

Een collega-ondernemer zette me op het spoor van De Wandelcoach. Ik was eerst wat sceptisch. Zijn dit bomenknuffelaars of zoiets? Het tegendeel is waar. Problemen worden vanuit een zeer concreet plan en met duidelijke doelen aangepakt. De betrokkenheid is fantastisch. En het resultaat? Het voelt voor ons als werkgever of we een nieuwe medewerker aan boord hebben.

Coaching via De Wandelcoach voorziet in een beproefde methodiek om te werken aan de fysieke en mentale fitheid van mensen. Sessies vinden plaats in de natuur, het decor bij uitstek om hoofden leeg te maken en open te staan voor nieuwe impulsen. Door de fysieke beweging en de natuurlijke omgeving stellen mensen zich gemakkelijker open voor reflectie en gedragsaanpassing. Zo doorbreken we sneller blokkades en patronen en maken we de weg vrij naar nieuwe energie, motivatie en zelfsturing. Niet de diagnoses en symptomen bepalen onze route, maar de oorzaken en oplossingen. Meer weten? Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is de beste eerste stap.

Veelgestelde vragen

Als bepaalde signalen wijzen op disfunctioneren, denk aan weerstand, vermindering van prestaties of geregeld ziekteverzuim, kan het goed zijn om met medewerkers in gesprek te gaan over een mogelijk traject met De Wandelcoach. Hoe eerder hoe beter, want preventie is van groot belang. Stemt een medewerker met je voorstel in, dan voeren we eerst een vertrouwelijk gesprek om vervolgens een persoonlijke route uit te stippelen.

De Wandelcoach laat medewerkers herontdekken waar hun intrinsieke motivatie zit om plezier en geluk te halen uit hun leven en werk. Met als resultaat: nieuwe energie en blijvende motivatie om zelf de regie te pakken en vast te houden. Dat bedoelen we met het ‘revitaliseren van levensgeluk’. Hoe dat wordt ervaren? Klanten die hun ervaring anoniem terugkoppelden aan het UWV Werkbedrijf geven ons in 2022 voor afzonderlijke diensten zelfs een dikke 9.4 en een 9.0! Daarmee behoren wij tot de beste van Nederland.

De belangrijkste dienst die we verlenen aan werkgevers is de uitvoering van persoonlijke coachingtrajecten op maat. Dat doen we vanuit duidelijke gezamenlijke doelen. Daarnaast geven we op een beproefde manier handen en voeten aan individuele loopbaanbegeleiding, waarbij duurzame inzetbaarheid het uitgangspunt is.

Ja, ik wil kennismaken

Als werkgever heb je grote – vaak ook kostbare – verantwoordelijkheden. Ook als medewerkers vastlopen. Wat de oorzaak ook is, samen met De Wandelcoach zet je medewerkers weer in hun kracht. Kom in beweging voor duurzame inzetbaarheid.