Over de Wandelcoach

De Wandelcoach neemt mensen mee de natuur in. Dat doen we in principe wandelend, maar ook andere bewegingsvormen in de buitenlucht zijn mogelijk. We kijken altijd eerst wat cliënten goed past. De enige sessies die binnen plaatsvinden, op een neutrale locatie of bij ons op kantoor, zijn bedoeld om de resultaten van bijvoorbeeld loopbaanonderzoek te bespreken!

 

De essentie is een goed en zinvol leven

Terwijl we buiten beweging zijn gaan we met onze cliënten een één-tweetje aan. We gaan op zoek naar individuele aanknopingspunten voor wat een ‘goed en zinvol leven’ is en dringen door tot obstakels en blokkades die dat in de weg staan. We brengen mensen terug bij hun authentieke talenten en drijfveren. Van daaruit stippelen we een persoonlijke route uit om belemmeringen te overwinnen, patronen te doorbreken en vol te houden.

Het vitaliteitsperspectief

We gaan voor het vitaliteitsperspectief. Daarbij is niet per definitie de factor gezondheid leidend. We leggen de volledige puzzel. Samen met onze cliënten identificeren en analyseren we de puzzelstukjes die essentieel zijn voor de beleving van zingeving, werkplezier en levensgeluk.

Binnen dit vraagstuk speelt gezondheid dus geen leidende rol. Wij kennen topfitte klanten, die geenszins gezond laat staan vitaal in het leven staan. Ook hebben wij klanten in onze praktijk die meerdere diagnoses tegelijk hebben, met bijbehorende klachten en lijdensdruk. Toch zijn zij wél vitaal. Hoe kan dat?

Het verschil ontstaat vanuit de mate waarin de ene klant wél en de andere klant géén mogelijkheden heeft om zelfstandig en vrijwillig die belangrijke keuzes in hun persoonlijke leven te kunnen blijven maken die rechtstreeks bijdragen aan wat zijzelf omschrijven als een goed en zinvol leven.

De mate waarin de psychologische en/of biologische basisbehoefte van een klant gefrustreerd is, is bepalend hoe een klant de kwaliteit van zijn/haar leven ervaart. Daarom stellen wij de fundamentele vragen. 

Wat heeft waarde in jouw leven en werk? Wat betekent dat voor de keuzes die ik maak, ook in mijn carrière? Hoe blijf ik dicht bij mezelf, zodat ik op een energieke manier invulling kan blijven geven aan mijn leven en werk? Dat zijn de vragen die tijdens onze interventies centraal staan. Als de puzzelstukjes eenmaal liggen en het plaatje compleet is, zijn cliënten toegerust om zelf hun koers te bepalen en vast te houden. En dan ook duurzaam.

Duurzaam op koers

Onze interventies zijn intensief, doelgericht en effectief. Onze trajecten zijn niet vrijblijvend maar gericht op inzichten, doorbraken en doelen die mensen daadwerkelijk verder helpen bij het uitzetten en vasthouden van hun individuele koers naar de essentie – een goed en zinvol leven. Onze interventies helpen mensen op weg om zichzelf te herontdekken, een passende route te kiezen, en zelf de regie te nemen en te houden.

Naar het begin

De Wandelcoach, gevestigd in Den Helder, is een initiatief van Jasper Tolhuijs. Na een lange en veelzijdige loopbaan in de zorg- en hulpverlening besloot hij zijn eigen coachingpraktijk op te zetten. Zijn drijfveer kwam voort uit persoonlijke ervaringen met het overwinnen van belemmeringen en de aanjagende rol die bewegen in de natuur daarbij heeft. “In de jeugdzorg werkte ik veel met ‘turbulente cliënten’. Natuurwandelingen brachten de rust en ambiance om diepgaande gesprekken met elkaar aan te gaan en openingen te creëren. Dat is precies wat we nu doen bij De Wandelcoach.”

Onze klanten

In 2018 sloot De Wandelcoach een overeenkomst met het UWV Werkbedrijf. Vanaf dat moment kwam de uitvoering van coachingprogramma’s in een stroomversnelling. Intussen is De Wandelcoach actief voor werkgevers, particulieren en voor arbodiensten danwel bedrijfsartsen. Ongeacht de doelstelling of de opdracht achter een interventie, de cliënt staat centraal en vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Het team

De Wandelcoach heeft een breed en divers team van ervaren en gedreven coaches. Ze komen dikwijls uit de zorgverlening en zijn gekwalificeerd voor wat ze doen: mensen (re)vitaliseren en motiveren om serieus werk te maken van hun dromen, wensen en ambities.

Kwaliteit, klachten en tevredenheidsonderzoek

De Wandelcoach is aangesloten op de beroepsvereniging BOvV. De BOvV is een vereniging voor vitaliteitsprofessionals die werken volgens de meest actuele wetenschappelijke inzichten. De BOvV ondersteunt haar leden door de belangen te behartigen en biedt een register aan van professionals die volgens de richtlijnen van de BOvV voldoen aan de kwaliteitseisen.

Voor onze vakgerichte opleidingen kiezen wij als eerste voor Chivo, kennisinstituut voor Vitaliteit en Leefstijl. Pas als zij niet kunnen voorzien in onze kennisbehoefte kijken wij verder.

Wij hebben een meerjarig contract gesloten met onderzoeksbureau Enneus. Zij voeren onafhankelijk en anoniem ons klantentevredenheidsonderzoek uit. Mede op basis van hun onderzoek, weten wij dat De Wandelcoach al jarenlang meedraait met de top van Nederland.

Leer ons nog beter kennen

Je leert elkaar het best kennen in een persoonlijk gesprek. Wat staat je nog in de weg? Pak de telefoon of stuur een mail. Dan maken we een afspraak. Bij ons, bij jou op locatie, of in de natuur.