Samen zorgen voor een vitale beroepsbevolking Voor instanties

Hoe verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe houden we werkstress beheersbaar en voorkomen we ziekteverzuim en uitval? Hoe houden we onze beroepsbevolking fit, gezond en vitaal? Als die vragen het bestaansrecht van je organisatie en verantwoordelijkheden raken, dan kunnen we elkaar goed aanvullen.

We zijn gespecialiseerd in Werkfit-trajecten, maatschappelijke participatie-interventies, scholingsbegeleiding en praktijkassessments, en loopbaanbegeleiding. Onze gekwalificeerde wandelcoaches hebben aantoonbare ervaring in de zorg- en hulpverleningspraktijk.

Revitalisering, revalidatie en re-integratie Stappen zetten voor duurzame inzetbaarheid

Met een bevlogen team van ervaren coaches levert De Wandelcoach ondersteuning bij revalidatie en re-integratie. We begeleiden zowel niet-werkenden als werkenden, waaronder ook mensen met een (complexe) arbeidsbeperking, bij een breed scala aan fysiek en mentale klachten.

Ons aanbod biedt een grote variatie. Van Lifecoaching en Health Coaching tot uitgebreide loopbaancoaching, compleet met gedegen onderzoek en assessments. Of een (aangepast) beweegprogramma. In ons aanbod vormt bewegen namelijk de kern.

Elk traject begint met wandelen. Daarom heten wij De Wandelcoach. Wij wandelen echter wel tot het persoonlijke doel van jouw klant. Als wandelen geen voordelen (meer) biedt, dan stappen wij over op andere vormen van bewegen die wél passen. Denk aan fietsen, hardlopen, personal training, kayakken of golfsurfen.

Heeft uw klant zelf ideeën? Dan horen wij die graag. Als onze aansprakelijkheidsverzekeraar niet zenuwachtig wordt, dan gaan wij graag mee in de wensen van uw klant.

We zetten talent in beweging

De Wandelcoach zet mensen in beweging. Dat doen we rechtstreeks voor werkenden en werkzoekenden, voor werkgevers, én voor organisaties die net als wij opereren op het snijvlak van revalidatie en re-integratie. Sinds 2018 zijn we actief voor het UWV Werkbedrijf. Daarnaast vinden steeds meer arbodiensten en bedrijfsartsen onze praktijk. Met onze interventies, lukt het ons om cliënten duurzaam perspectief te bieden en de ‘begeleidingscarrousel’ te doorbreken.

De Wandelcoach is aangesloten op de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals, de BOvV (www.BOvV.nl). Wij bewegen ons actief in het professioneel netwerk rond Chivo, kennisinstituut Vitaliteit en Leefstijl. Zo volgen wij de meest recente vakontwikkelingen op de voet. En zijn wij een belangrijke speler in het duurzaam gezond en vitaal houden van het belangrijkste kapitaal van ons land: het talent van arbeidsgeschikte mensen.

Ook als arbo-arts weet je het soms even niet meer. Verschillende interventies en coachingstrajecten leverden tijdelijke resultaten op, maar de klachten bleven terugkeren. Pijnlijk om te zien, zo’n worsteling, want aan de wil ontbrak het niet. De Wandelcoach wist de juiste snaar te raken. Op basis daarvan is gekozen voor een intern herplaatsingstraject. Dat blijkt nog steeds voor alle betrokkenen de beste oplossing te zijn.

We anticiperen optimaal op de mogelijkheden en wensen van cliënten en zijn flexibel in de planning en keuze van natuurrijke wandel- en beweeglocaties. Afhankelijk van de geschiedenis, aard en omvang duurt een traject uit gemiddeld tien sessies, gebaseerd op vooraf gestelde doelen en resultaatafspraken. Uiteraard zorgen we voor discrete en transparante rapportages – altijd in zorgvuldige afstemming tussen coach en individuele cliënt.

Veelgestelde vragen

De Wandelcoach voert begeleidingstrajecten uit voor zowel werkzoekenden als werkenden. We werken veel met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als gevolg van een arbeidsbeperking. Daarnaast zijn we sterk in revitaliseringsroutes met mensen die vastlopen in hun werk. Denk aan burn-outs. We zijn, zo vatten we het zelf graag samen, actief op het snijvlak van revalidatie en re-integratie.

De kracht is de dynamische combinatie van bewegen in de natuur met ervaren coaches die getraind zijn om snel door te dringen tot het verhaal achter de belemmeringen. Bij het stellen van doelen leggen we de nadruk niet op de diagnose, maar op de prognose – op inhoud, betekenis en zelfsturing. We zijn erg goed in het helder maken van individuele routes en geven mensen bagage mee om hun nieuwe koers goed vast te kunnen gaan houden.

Vrijblijvend kennismaken?

Weten wat De Wandelcoach voor jouw cliënten kan betekenen? Een kennismakingsgesprek kost niets. En je wordt er altijd wijzer van. Bel of mail ons.