Voor instanties

Hoe verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe houden we werkstress beheersbaar en voorkomen we ziekteverzuim en uitval? Hoe houden we onze beroepsbevolking fit, gezond en vitaal? Als die vragen het bestaansrecht van je organisatie en verantwoordelijkheden raken, kunnen we elkaar goed aanvullen.

Revitalisering, revalidatie en re-integratie Stappen zetten voor duurzame inzetbaarheid

Met een bevlogen team van ervaren coaches levert De Wandelcoach ondersteuning bij revitalisering, revalidatie en re-integratie. We begeleiden zowel niet-werkenden als werkenden, onder wie mensen met een arbeidsbeperking, bij een breed scala aan fysiek en mentale klachten. We zetten mensen concreet in beweging – fysiek en mentaal – en dagen ze uit stil te staan bij hun persoonlijke talenten, dromen, wensen en ambities. Om van daaruit weer zelf de regie te kunnen nemen. Met als doel: meer levenslust en werkplezier als uitingen van duurzame inzetbaarheid.

We zetten talent in beweging

De Wandelcoach zet mensen in beweging. Dat doen we rechtstreeks voor werkenden en werkzoekenden, voor werkgevers, én voor organisaties die net als wij opereren op het snijvlak van revalidatie en re-integratie. Sinds 2018 zijn we actief voor het UWV Werkbedrijf. Daarnaast vinden steeds meer arbodiensten en bedrijfsartsen onze praktijk. Met onze interventies, lukt het ons om cliënten duurzaam perspectief te bieden en de ‘begeleidingscarrousel’ te doorbreken.

Ook als arbo-arts weet je het soms even niet meer. Verschillende interventies en coachingstrajecten leverden tijdelijke resultaten op, maar de klachten bleven terugkeren. Pijnlijk om te zien, zo’n worsteling, want aan de wil ontbrak het niet. De Wandelcoach wist de juiste snaar te raken. Op basis daarvan is gekozen voor een intern herplaatsingstraject. Dat blijkt nog steeds voor alle betrokkenen de beste oplossing te zijn.

We zijn gespecialiseerd in Werkfit-trajecten, maatschappelijke participatie-interventies, scholingsbegeleiding en praktijkassessments, en loopbaanbegeleiding. Onze gekwalificeerde wandelcoaches hebben aantoonbare ervaring in de zorg- en hulpverleningspraktijk. De Wandelcoach is als praktijk aangesloten op de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals, de BOvV (www.BOvV.nl). Wij bewegen ons actief in het professioneel netwerk rond Chivo, kennisinstituut Vitaliteit en Leefstijl. Zo volgen wij de vakontwikkelingen op de voet en onze coaches nemen frequent deel aan opfristrainingen.

We anticiperen optimaal op de mogelijkheden en wensen van cliënten en zijn flexibel in de planning en keuze van natuurrijke wandel- en beweeglocaties. Onze interventies bestaan uit gemiddeld tien sessies, gebaseerd op vooraf gestelde doelen en resultaatafspraken. Uiteraard zorgen we voor discrete en transparante rapportages – altijd in zorgvuldige afstemming tussen coach en individuele cliënt.

Veelgestelde vragen

De Wandelcoach voert begeleidingstrajecten uit voor zowel werkzoekenden als werkenden. We werken veel met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als gevolg van een arbeidsbeperking. Daarnaast zijn we sterk in revitaliseringsroutes met mensen die vastlopen in hun werk. Denk aan burn-outs. We zijn, zo vatten we het zelf graag samen, actief op het snijvlak van revalidatie en re-integratie.

De kracht is de dynamische combinatie van bewegen in de natuur met ervaren coaches die getraind zijn om snel door te dringen tot het verhaal achter de belemmeringen. Bij het stellen van doelen leggen we de nadruk niet op de diagnose, maar op de prognose – op inhoud, betekenis en zelfsturing. We zijn erg goed in het helder maken van individuele routes en geven mensen bagage mee om hun nieuwe koers goed vast te kunnen gaan houden.

Vrijblijvend kennismaken?

Weten wat De Wandelcoach voor jouw cliënten kan betekenen? Een kennismakingsgesprek kost niets. En je wordt er altijd wijzer van. Bel of mail ons.