Vitaliteit volgens De Wandelcoach

Intussen worden wij ermee doodgegooid. Het woord: vitaliteit. Vaak wordt zij in één adem genoemd met gezondheid. Is dat eigenlijk wel zo? Staat vitaliteit daadwerkelijk gelijk aan gezondheid? Bij De Wandelcoach zien wij dat niet zo. Wij hebben in onze praktijk toch vaak doodzieke mensen, die verrassend genoeg zéér vitaal in het leven staan. En omgekeerd. Zo hebben wij kerngezonde mensen die geenszins vitaal in het leven staan. Hoe kan dat? De Wandelcoach legt uit.

Menswaardig bestaan
Gezondheid is zuiver gezien ‘gewoon’ een basisbehoefte. Als mens hebben wij vele psychologische en fysiologische behoeften. Gezondheid geldt daarbij als één van de vele. Ons antwoord op de vraag in hoeverre een klant bij De Wandelcoach vitaal in het leven staat, is rechtstreeks afhankelijk van veel meer dwingende indicatoren dan gezondheid alléén. Bovenal gaat het om de vraag of deze persoon in staat is om voor zichzelf een leven te organiseren die hij/zij ook voor zichzelf omschrijft als menswaardig.

Het beschrijft een leven dat door de persoon zelf ervaren wordt als goed en zinvol, omdat bijvoorbeeld aan de psychologische en fysiologische basisbehoeften wordt voldaan. Omdat de persoon leeft en handelt in harmonie met zichzelf en zijn/haar (natuurlijke, sociale) omgeving en daarbij tevens kan handelen in overeenstemming met de persoonlijke set aan normen en waarden. En dit nota bene ook nog eens geheel vrijwillig. Daarbij moet dit leven ook goed vol te houden zijn. Je kunt nog zo’n mooi en speciaal leven hebben. Als dit leven niet valt te houden? Laat dan maar.

Dit zijn zomaar enkele dwingende aspecten die het begrip vitaliteit beschrijven. Voor vitaliteit kijken wij dus vooral naar de samenhang in de som der delen. Hoe is jouw leven ingeregeld? Waarbij in de praktijk van De Wandelcoach bovendien zeer vaak geldt, dat dit leven óók nog eens in harmonie moet zijn met eventueel aanwezige diagnostiek en (actuele) klachtenpresentatie en/of anderszins turbulente levensgeschiedenis.

Een volwaardig leven
Vitaliteit gaat dus veel verder dan alleen maar de afwezigheid van ziekte. Of de aanwezigheid van gezondheid. Het gaat om een waardig leven, waarin de persoon zichzelf volledig herkent in de keuzes die hij/zij vrijwillig en in volkomen harmonie met zichzelf en zijn/haar omgeving kan en mag maken. Het beschrijft een menswaardig bestaan. Hoe beter dit lukt, hoe vitaler iemand in het leven staat.

Een klant bij De Wandelcoach kan dus zeer vitaal zijn en tegelijkertijd tóch ook ziek en ongezond zijn. Dikwijls met omvangrijke, invaliderende klachten vanuit meervoudige, complexe diagnostiek. Dat kan dus doordat klanten van De Wandelcoach voor zichzelf een goed en zinvol leven opbouwen, die zij goed kunnen volhouden omdat diagnostiek – met samenhangende klachtenpresentatie – simpelweg een plekje hebben gekregen. Het opent daarmee en belangrijk venster op een menswaardig bestaan.

Vraag: Doet De Wandelcoach dan he-le-maal niets met gezondheid?
Jawel. Maar dan als onderdeel van een samenhangend leefstijlprogramma, met behulp van de BRAVO-leefstijlgebieden. Aangevuld met S van Sociale Steun. De BRAVO’s dus. Praten en bezig zijn met gezondheid, is voor ons alleen interessant wanneer je goed in het leven staat. Dat is voor ons namelijk een fundamentele voorwaarde.

Zolang je als mens nog in de overleefstand staat, doordat je ernstige tekorten ervaart in jouw psychologische en fysieke basisbehoeften, dan heeft geen enkel zin om over gezondheid te beginnen. Dat is namelijk de reden waarom leefstijlprogramma’s geen effect hebben. Dat is de reden waarom leefstijlprogramma’s falen voor mensen met (ernstig) overgewicht, COPD, DM type 2, (…).

Dat is ook waarom leefstijlprogramma’s wel werken voor de mensen die toch al met gezondheid bezig en vaak ook intrinsiek gemotiveerd zijn. Leefstijlprogramma’s zijn dus alleen interessant, voor de mensen die al redelijk goed voorgesorteerd staan in het leven. Die bereiken wij ook wel. En die hebben vaak onze hulp ook niet nodig. Zij kloppen vaker aan wanneer zij geconfronteerd worden met levensfaseproblematiek. En vragen die betrekken op het leven, zijn dus weer vraagstukken die passen bij een Vitaliteitstherapeut. Die vind je in het register van Beroepsvereniging van Vitaliteitsprofessionals, de BOvV: www.bovv.nl. De Wandelcoach is aangesloten op deze vakvereniging.