Samen de zorg voor medewerkers verbeteren voor een veilige, hoogwaardige en duurzame Jeugdzorg

In een veelbelovende samenwerking tussen De Wandelcoach en Jeugdzorginstelling De Klimop, wordt een baanbrekend initiatief gelanceerd om de gezondheid, leefstijl en vitaliteit van medewerkers te versterken. Met een focus op duurzame inzetbaarheid streven beide partijen naar een positieve impact op de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de zorg die dagelijks geboden wordt aan kwetsbare kinderen en jongeren.

Werken in de Jeugdzorg is moeilijk. Er wordt heel veel van jeugdzorgpersoneel verlangd om dagelijks toch die noodzakelijke zorg en begeleiding te kunnen bieden van soms zeer jonge, kwetsbare kinderen. De landelijke cijfers zijn zorgwekkend. Zo wordt de sector geplaagd met veel verzuim en een hoog verloop onder personeel. Gezien de hoge complexiteit en werkdruk, is dat zeer verklaarbaar.

Werknemers in de Jeugdzorg, krijgen dus heel wat te verduren. Wat dit initiatief dan ook extra bijzonder maakt, is de inzet van een multidisciplinair team vanuit De Wandelcoach. Met dit team worden vitaliteitskundigen en diverse zorgprofessionals gecombineerd ingezet. Deze professionals, met elk hun eigen specialisme, zullen een persoonlijke en doelgerichte benadering hanteren om de medewerkers van De Klimop te begeleiden op hun weg naar een gezonder en vitaler bestaan. Op het werk, maar zeker ook privé.

De samenwerking, die zich uitstrekt over een periode van twee jaar, wordt gekenmerkt door regelmatige evaluaties. De dienstverlening van De Wandelcoach kenmerkt zich door een hoge diversiteit en flexibiliteit in het beweegaanbod.  Zo kunnen de coachings- en beweegprogramma’s op maat worden aangepast om te voldoen aan de specifieke behoeften van het personeel en de doelstellingen van duurzame inzetbaarheid.

Jasper Tolhuijs benadrukt het belang van duurzame inzetbaarheid: “Ons doel is niet alleen om het welzijn van het personeel te vergroten, maar ook om de veerkracht en productiviteit op de lange termijn te waarborgen. Investeren in duurzame inzetbaarheid betekent investeren in een toekomst waarin medewerkers floreren, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.”

De focus op bedrijfsgezondheidszorg binnen deze samenwerking onderstreept het commitment van beide partijen om een gezonde werkomgeving te creëren. ‘’Fitte, energieke en vitale medewerkers dragen bij aan het leveren van nog betere zorg. Daarnaast zijn zij een groot inspirerend voorbeeld voor onze cliënten elke dag weer, Ik ben verheugd dat deze samenwerking niet alleen bijdraagt aan betere zorg voor onze cliënten, maar ook voor elkaar’’ Aldus bestuurder van de Klimop Jack Bakker. Naast duurzame inzetbaarheid en bedrijfsgezondheidszorg ligt namelijk de nadruk ook op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit omvat niet alleen fysieke activiteit, maar ook aandacht voor voeding, stressmanagement en algemeen welzijn.

Deze vernieuwende samenwerking belooft niet alleen een gezondere werkomgeving, maar ook een positieve impuls voor de zorg die geboden wordt aan de kinderen en jongeren van De Klimop. Beide partijen zijn vastberaden om gezamenlijk een verschil te maken en een inspiratie te zijn voor bedrijven in de regio die streven naar een veerkrachtige en gezonde werkcultuur.

Over De Wandelcoach:

De Wandelcoach heeft haar wortels diep in de (paramedische) zorg. Van ziekenhuiszorg tot (gesloten) Jeugdzorg. Van (complexe) gehandicaptenzorg tot JGGZ. Wij beschikken over ruim voldoende kennis rond (para)medische en mentale ziektebeelden en hun bijbehorende behandeling en lijdensdruk. Wij zijn ook goed bekend met het (para)medisch proces van intake tot behandeling en evaluatie. Wij weten dus wat ziekte, lijden en behandelen betekent in het dagelijks leven van mensen. Jong en oud. Wij zijn echter geen zorginstelling. Wij zijn een coachingspraktijk.

Bij De Wandelcoach heb je mogelijk een diagnose en/of anders turbulente levensgeschiedenis, maar ben je veel meer dan jouw diagnose alleen. Wij begeleiden dagelijks mensen, jong en oud, die leven met een (complexe) medische en/of mentale (arbeids)beperking en hinder ondervinden bij het opzetten van een leven dat zijzelf omschrijven als goed en zinvol. Op zodanige wijze, dat zij dit leven ook nog eens goed kunnen volhouden. Met inbegrip van arbeid, eventuele aanwezige diagnostiek en/of anderszins turbulente levensgeschiedenis. Wij noemen dit: prognosegestuurde dienstverlening.

Over Jeugdzorginstelling De Klimop:

Behandel- en traumacentrum i.c.m. beschermd wonen. Onze missie: Een veilige plek voor ieder kind. Een van de belangrijkste waarden van De Klimop is duurzaamheid. De instelling erkent het belang van het beschermen van het milieu en houdt daarom rekening met het milieu in alle aspecten van haar werk. In combinatie met de zorg voor het milieu, heeft De Klimop ook een sterke purpose gedrevenheid. Dit betekent dat de instelling zich volledig inzet voor het behalen van haar doelstellingen. Dit doen we met toegewijde professionals die over de juiste kennis en ervaring beschikken om vanuit een gedreven mindset, morgen weer betere zorg te willen leveren dan vandaag.

De Klimop heeft een divers hulpaanbod wat varieert van lichtere vormen als ambulante hulp of begeleid wonen tot crisishulp of langdurige zorg al dan niet i.c.m. intensieve (trauma) behandeling aan kinderen en jongvolwassenen, waarin we indien nodig het volledige systeem kunnen betrekken. We zoeken bij elk individu naar maatwerk en sturen aan op zoveel als mogelijk eigen regie. We vinden in de basis dat een kind thuis hoort te wonen en de mogelijkheden daartoe zullen we dan ook altijd blijven onderzoeken.