Blijf staan waar je sterk staat Ode aan jouw comfortzone

In een wereld waar de roep om buiten de comfortzone te treden steeds luider klinkt, wil ik vandaag een ode brengen aan de comfortzone. In onze praktijk bij De Wandelcoach zien we helaas te vaak de schadelijke gevolgen van mensen die chronisch buiten hun comfortzone leven. Vaak gedreven door goedbedoelde oproepen van trainers, coaches en zelfverklaarde goeroes. Het stoere beeld van ver buiten je eigen grenzen gaan, vertaalt zich in de realiteit vaak naar een leven van chronische overspanning. Leven buiten jouw comfortzone is verre van verenigbaar met het leven in het algemeen. Laat staan met het persoonlijke leven. Wij brengen een Ode aan de Comfortzone.

Eén van de grote misverstanden van deze tijd is dat mensen, daarmee dus ook: werknemers, doorlopend uit hun comfortzone moeten zijn. Zo’n beetje elke coach, trainer of zelfverklaarde goeroe benadrukt het verlaten van de comfortzone. Volgens bijvoorbeeld ‘365 Dagen Succesvol’ is het juist daar waar ‘de magic happens’. Weer anderen zeggen: dáár waar het goud ligt. Op het eerste gezicht klinkt dit als een klok. In werkelijkheid brengt het chronisch uit jouw comfortzone blijven ernstige risico’s met zich mee voor de fysieke en mentale gezondheid. De Wandelcoach roept met klem iedere werkgever, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, coach, trainer en werknemer op tot goed nadenken: respecteer de comfortzone. Ook de jouwe.

Lijden in jouw comfortzone is leiden

Als De Wandelcoach houden we in deze graag vast aan de principes van de trainingsleer, waarbij we dus de link leggen naar de sport. Sport, hoewel vaak gezien als een activiteit buiten de comfortzone, is in werkelijkheid een doelgerichte en tijdelijke prikkel binnen jouw sport. Als het goed is, vind jij jouw sport leuk. Het is jouw passie. Dus, daar wil je dan ook beter in worden. Dat vind jij belangrijk. Jouw sport en het sportieve lijden vinden dus geheel plaats binnen jouw comfortzone. Je voelt je er goed bij.

Zodra jij weet, ik word beter en sterker van deze (tijdsgebonden) prikkel dan staat lijden in het teken van iets wat je heel graag doet en waar je nog beter in wilt worden. Je weet ook: het echte werk gebeurt pas tijdens jouw herstel. De magie van sport ontstaat immers niet eenzijdig tijdens de inspanning, maar juist gedurende de ontspanning op de bank. Of tijdens een rustige, ontspannen wandeling of fietstochtje waarbinnen je diep in jouw comfortzone verblijft. De kracht van sport zit immers in de kwaliteit van jouw herstel. De magie van sport vindt plaats tussen een goed afgemeten prikkel en een goed opgezet herstel binnen jouw comfortzone! Eenmaal erbuiten, en de vraag is: kun jij de volgende training nog wel aan?

Lijden in het kader van een sport die je graag doet, of studie waar je veel interesse in hebt of werk waar je veel plezier aan beleeft is dus te allen tijde functioneel. Dit zogenaamde lijden is vrijwillig en staat rechtstreeks in lijn met iets wat je heel graag doet. Lijden kan dan ineens heel leuk zijn. Avontuurlijk. Praktisch, en dus: functioneel. Lijden in dit verband heeft rechtstreeks betrekking op jouw comfortzone. Je bent eigenlijk volstrekt autonoom jouw leven aan het leiden: met een korte ‘ei’, in plaats van dat jij jouw leven aan het lijden bent: met een lange ‘ij’. Want écht lijden ontstaat als je echt onzinnige dingen doet. Activiteiten die echt niets met jou te maken hebben, ook niets met jou van doen hebben en ze toch (moeten) doen. Als jij een leven lijdt, waarin je de regie bent kwijtgeraakt, pas dan ben je echt uit jouw comfortzone. Dan moet je oppassen! Toch, is dit maar al te vaak de oproep. En onze praktijk blijft zich maar vullen.

Comfortzone, is jouw leven leven in verenigbaarheid met het leven

Onze boodschap is dus even simpel als krachtig: blijf te allen tijde binnen jouw comfortzone. Doe vooral die dingen die jou van nature goed afgaan. En word daar nog beter in. Dan versla je iedereen. Je leeft dan in rechtstreekse verenigbaarheid met het leven in het algemeen en – nog belangrijker! – jouw persoonlijke leven in het bijzonder. Jij rekt jezelf enkel en alleen uit om jouw comfortzone verder te verbreden! Niet om hem te negeren. Het lijkt vaak wel spectaculair om vér buiten je comfortzone te leven, maar bedenk goed of dit bijdraagt aan jouw ervaren kwaliteit en duurzaamheid van leven. Staat dit nog wel in lijn met de belangrijkste opgave in ons leven, te weten: leven in verenigbaarheid met het leven in algemeen, maar in verenigbaarheid met jouw persoonlijk leven in het bijzonder.

Geniet ervan als je mensen meters van daken ziet afspringen, in een ring ziet stappen met sterke krachtpatsers of met een rotgang van een berg ziet afdalen. Als jijzelf hiervoor geen talent hebt of als het jouw interesse niet heeft, blijf dan vooral zelf op veilige afstand. Dit geldt natuurlijk in het groot, maar zeker ook in het klein. Wees wijs en geniet ervan als andere mensen beter dan jij in administratie of in het intimmeren van interieur zijn. Blijf weg van veel te hoog gespannen zelfverwachtingen. De kans op ongelukken en teleurstelling is groot. En de kans is zelfs nog groter dat dezelfde mensen die jij op een voetstuk plaats, om dezelfde reden, jouw comfortzone geweldig vinden. Terecht, want jouw comfortzone geldt specifiek voor jou. Anderen kunnen en zullen zich nu eenmaal helemaal stuk lopen op jouw comfortzone. Je moet dus niet alles willen. En je moet zeker ook niet alles willen kunnen. Leve jouw comfortzone! Blijf er vooral in.

Werkgever: ontwikkel de comfortzones van jouw personeel

Anders gezegd, spreek jouw werknemers aan op waar ze daadwerkelijk goed in zijn. Weet waar hun talenten liggen en spreek ze daarop aan. Maar dan ook echt. Leg de lat hoog. Zet vol in op hun vaardigheden. Zorg dat ze nog competenter worden dan ze al zijn, via uitgekiende interne of externe opleiding. Zorg voor goede ontwikkelingsmogelijkheden via talentpools en jobmobiliteit. Sluit aan op hun persoonlijke interesses, wensen, dromen en ambities. Laat ze van daaruit meekijken met collega’s elders in jouw bedrijf. Maar dwing ze vooral niet, als ze geen interesse hebben. En matig jezelf als jij torenhoge verwachtingen koestert bij werknemers zonder talent.

Sterker, zet ze hooguit kort in op plekken waarop ze weinig competent zijn, bijvoorbeeld: omwille van personeelstekorten, en beperk dit tot enkel de aanwezige draagkracht en draaglast van jouw werknemer. Pas de inhoud, zwaarte en tijdsduur aan zodat het overzichtelijk en beperkt blijft. Zet er iemand naast die kan helpen. Is dit allemaal onmogelijk: stel dan acuut jouw hooggespannen verwachtingen bij. Je vraagt immers iemand werkzaamheden te verrichten die ver buiten hun comfortzone liggen.

Iemand top down een taak delegeren die echt niet bij iemand past, komt op hetzelfde neer als aan jouw a-musicale werknemer opleggen dat deze morgen een compleet pianostuk moet gaan spelen van Beethoven of Rachmaninoff. Graag ook nog even foutloos, want het oor wil nu eenmaal graag ook wat. Een absurde vraag natuurlijk, maar we doen het via omweg wel. En vaak ook voortdurend. Respecteer de comfortzone van jouw werknemer en de resultaten zul je merkbaar gaan zien. Een beter resultaat, ook sneller behaalt tegen veel meer werkplezier. Duurzaam ook, want je behoudt jouw werknemer. Je overvraagt en overstrekt hem/haar niet. Integendeel. Ze gaan vliegen voor je. Fijn, een werkgever die niet het onmogelijke van mij vraagt.

Werkgevers: Maak De Wandelcoach overbodig

De Wandelcoach ondersteunt werknemers bij het vormgeven van een goed en zinvol arbeidsleven. Dikwijls met inbegrip van diagnose en/of turbulente levensgeschiedenis. Of je als werkgever nu wel of niet een werknemer hebt met een diagnose, in alle gevallen moet het werkzame leven door jouw werknemer duurzaam vol te houden zijn. Daarom hecht De Wandelcoach ook zoveel waarde aan de comfortzone van werknemers. En wel zodanig dat wij er speciaal aandacht besteden om het nut en de noodzaak van de comfortzone te bespreken.

Werkgevers en werknemers moeten meer actief worden aangemoedigd om te allen tijde het belang van de comfortzone te respecteren. Zodat iedereen zich op hun gemak kan voelen, controle kan ervaren en weinig stress of angst kennen. Ergo, meer competent en autonoom kunnen gaan (leren) leven, binnen de juiste sociale (werk)omgeving. Dit zijn harde KPI’s die constant wordt gecorreleerd met een veel beter ervaren kwaliteit van leven. Zet jouw werknemers in hun comfortzone, want daar staan ze werkelijk sterk in hun arbeidsleven. Zelfs met een diagnose of een turbulente levensgeschiedenis.

Als werkgever heb je dus maar één wens voor jouw werknemer en dat is dat zij zich gaan ontwikkelen, zodat zij hun comfortzone gaan vergroten. Zodat ze nóg competenter worden, nog beter te worden in datgene wat ze toch al goed kunnen. Goed HR-beleid is dus geheel gericht op comfortzone vergroten, verbreden, versterken, verruimen of vul zelf maar wat in. Wat je ook vraagt: net als in de sport is de prikkel heel specifiek, gedoceerd, taakgericht en zeer tijdsgebonden. Enkel bedoeld om de comfortzone aanzienlijk te verruimen en te verbeteren. En daarmee hun inzetbaarheid, in alle duurzaamheid.

Kapitaliseer de comfortzones van jouw werknemers

De Wandelcoach doet dus een dringend appèl: Respecteer en bescherm de comfortzone van jezelf en die van jouw werknemers, zodat jullie allemaal sterk kunnen blijven staan in zowel het werkende als het persoonlijke leven. Zet in en maak volop gebruik van de specifieke talenten die uniek bij hen horen. Investeer in hen, laat hen beter worden in waar ze toch al goed in zijn, en zoek de mensen elkaar die willen en kunnen helpen in dit proces.

Laat hen niet blindstaren op talenten die zijzelf niet (van nature) bezitten, maar maak goede complementaire teams waarin collega’s allemaal hun specifieke talenten kunnen inbrengen. En daarvoor gewaardeerd worden. Zorg dat ze elkaar aanvullen en bouw samen een collectieve comfortzone, zodat jouw bedrijf onverslaanbaar wordt. Verzuim dit, en jouw werknemers lopen een verhoogd risico op lijden, uitval en uiteindelijk ziekte. Vergeet niet: uiteindelijk komen jouw werknemers toch altijd weer terug in hun comfortzone, maar dan door ziekte en lijden gedwongen.

Bovendien, het doorlopend buiten de comfortzone trekken en dus overvragen van werknemers brengt voor werkgevers aanzienlijke risico’s met zich mee. Het verhoogt aantoonbaar het risico op verzuim en uitval. Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld ruim honderdduizend euro per jaar. In deze tijden van stijgende kosten is dit geld ongetwijfeld beter te gebruiken. Het respecteren en beschermen van de comfortzone van werknemers is niet alleen een investering in hun welzijn maar ook in de financiële stabiliteit van de organisatie.

Ode aan de Comfortzone

Als werkgever sta je dus altijd op verlies. Verlies van productiviteit, verlies van geld. Verlies van aanzien, want zo’n werknemer praat altijd met zijn/haar omgeving. Dus ook over jou. Uiteindelijk praten zij met het UWV, een arbeidsjurist of mogelijk zelfs een rechter. Dat hoeft niet. Maak De Wandelcoach en al onze collega’s dus overbodig. Laten wij dus samen een ode brengen aan de comfortzone. Jouw comfortzone is de enige écht plek waar de magie van het arbeidsleven plaatsvindt. Het is de enige plek waar je echt sterk in het leven staat. Waar je onverslaanbaar voor anderen bent. Zo sterk, dat ander zich stuk lopen op jou en jouw talenten. Wie wil dat nou niet?

Ik wil meer comfortabel leven

Leef jij al vanuit jouw comfortzone?